Slogan

Outsourcing Pracowniczy

Oferujemy usługi w zakresie rozwiązań personalnych, pozwalających optymalizować koszty działalności. Dajemy możliwość pozyskania pracowników o określonych przez Klienta kwalifikacjach na dowolny okres czasu.

Dostosowujemy się do zmian na rynku pracy:

 

 • "rynku pracodawcy"

   

 • "rynku pracownika”

   

 • Przy wzmożonej rotacji personelu

   

 

Dzięki temu mogą Państwo powierzyć naszej firmie utrzymanie procesów niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Czy szukacie Państwo takich korzyści?

 

 • Optymalizacja kosztów działalności.

   

 • Dostęp do wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rekrutacji i selekcji.

   

 • Możliwość wymiany personelu w ciągu 24-godzin.

   

 • Zaplecze personalne w okresie sezonowego wzrostu produkcji.

   

 • Możliwość pozyskania pracowników o określonych kwalifikacjach.

   

 

Inne korzyści?

 

 • niskie koszty zarządzania kontraktem, oraz możliwość jego dokładnej kalkulacji,

   

 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji - stałość i niezawodność kadry pracowniczej,

   

 • możliwość przyjmowanie większej ilości zleceń - to po stronie SUBKOM leży konieczność zabezpieczenie odpowiedniej ilości pracowników do wykonania zleconych zadań,

   

 • oszczędności z tytułu administracyjnego - brak kosztów pozyskania kadry, ich szkolenia oraz wdrożeń nowych pracowników

   

 • przenoszenie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PIP, PEFRON na firmę SUBKOM

   

 • wyższa elastyczność przedsiębiorstwa - zwiększenie konkurencyjności

   

 • brak konflików pracowniczych - ryzyko takich zachowań zostaje przeniesione w całości na SUBKOM

   

 

 Zobacz Katalog - Wynajem presonelu


Copyright (c) SUBKOM 2008. Wszystkie prawa zastrzezone.

Projekt i wykonanie: seenet.pl